Łuka

Łuka to wieś leżąca na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim.
Nazwa pochodzi z języka ukraińskiego. Łuka (Лука) oznacza łąkę.
We wsi znajdują się siedziba Łukowskiej Rady Osiedlowej, przedszkole i szkoła podstawowa. Obecnie miejscowość liczy 1200 mieszkańców.
Pierwsze wzmianki na temat Łuki pochodzą z I połowy XVI w.
W XVII w. Łuka wchodziła w skład dóbr będących własnością Anny z Hornostajów Leszczyńskiej. Na przełomie XIX i XX wieków Łuka, razem z sąsiadującym z Łuką Tulinem, były własnością rodziny Dobrowolskich. W lutym 1918 r. Dobrowolscy ratowali się ucieczką przed nacierającym boszewickim porządkiem.
„Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich” opisuje Tulin i Łukę jako wzorowe gospodarstwo rolne. Już w pierwszych latach XX w. Łuka i Tulin były połączone linią telefoniczną. W gospodarstwach pracowały nowoczesne maszyny rolnicze. Stosowano intensywne nawożenie. W roku 1904 nad rzeką Hujwą Zygmunt Dobrowolski wybudował, istniejący dotychczas, okazały młyn z budynkami magazynowymi.
Od końca XIX w. w Łuce prężnie działała cegielnia i gorzelnia. Dworek Dobrowolskich w Łuce został wybudowany w 1911 r. Cudem przetrwał obie wojny, rewolucję październikową i blisko 100 lat komunizmu. W wolnej Ukrainie służy mieszkańcom wsi. Do roku 2013 był siedzibą szkoły średniej.

Komentarze są wyłączone