Rezerwacje

Info

Rezerwacji noclegów możecie Państwo dokonać telefonicznie lub e-mailem.
Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie przez Państwa na nasze konto zadatku w wysokości 25% ceny noclegów.

Zgodnie z brzmieniem odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego oraz praktyką orzeczniczą, zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku gdy przed datą spodziewanego przyjazdu Zamawiający przekaże Wynajmującemu informację, że nie może przyjechać na miejsce w uzgodnionym przez strony terminie. W takiej sytuacji odpowiedzialność za niewykonanie umowy leży po stronie Zamawiającego.

Willa Łuka, Wetlina 95,
38-608 Wetlina
tel. kom. 503-069-086
rezerwacje@willaluka.pl

Rezerwacja

    Nawiguj do Łuki

    Nawiguj do Watry

    Nawiguj do Tulina

    Mapa odległości