Tulin

Pod koniec XVII w. Tulin jest własnością rodziny Polanowskich. Ci długo nim władają, zagospodarowują okoliczne wsie. Z tej linii Polanowskich ostatnią przedstawicielką była matka Aleksandra Dobrowolskiego Maria z Polanowskich Dobrowolska. Obok ruin dawnego warownego zamku w roku 1904 sumptem i staraniem Dobrowolskich staje, zaprojektowany w stylu neogotyckim, nowy dom. Zbudowany był z żółtego kamienia i spowity zielenią. Z arkadowych okien roztaczał się piękny widok na rzeki Hujwę, Teterew i dawne wsie Hornostajów. Miał kamienne balkony wsparte na kolumnach. Biblioteka tulińska była „wielce zasobna i wielce w stare dzieła bogata”.
6 listopada 1917 r. w Rosji wybucha rewolucja. Już po 2 miesiącach bolszewickie forpoczty nowego porządku dotarły na Wołyń.
Dobrowolscy uprzedzeni przez Ukraińca, rządcę dóbr tulińskich, decydują się na ucieczkę przed wzbierającą, sterowaną przez bolszewików falą grabieży majątków polskich.
Dziennik Polityczny „Głos”  wydawany w Warszawie zamieścił 25 stycznia 1918 r. artykuł pt.: „Bolszewickie pogromy majątków polskich”. W tekście czytamy: Z Wołynia donoszą: Majątek ziemski Aleksandra Dobrowolskiego, Tulin stał się pastwą tłumu żołnierzy i włościan. Folwark rozgrabiony. Dwór opuszczony. Meble połamane, portrety królów polskich zniszczone. Podczas pogromu rządca i ekonom majątku trzymani byli przez napastników pod kluczem. Las zrąbany. Tulin był majątkiem zagospodarowanym pod każdym względem wzorowo. Dziś ruina. To koniec tulińskiej historii.

W 1918 r. Dobrowolscy osiadają, podobnie jak duża grupa polskich Kijowian, w Bydgoszczy zwanej w okresie międzywojennym „Małym Kijowem”.

Komentarze są wyłączone