Historie rodzinne

  • Łuka

    Łuka to wieś leżąca w obwodzie żytomierskim na Ukrainie.

  • Tulin

    Pod koniec XVII w. Tulin staje się własnością rodziny Polanowskich.