Bieszczady odnalezione

Ścieżka historyczna „Bieszczady Odnalezione” to wspólny projekt Nadleśnictwa Cisna i Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic.
Obiekty znajdujące się na terenie 3 nieistniejących bojkowskich wiosek Jaworzec, Łuh i Zawój leżą w granicach powołanego w roku 2012 Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”.
Wytyczenie ścieżki historycznej w Bieszczadach Wysokich, to w zamyśle jej autorów, próba ocalenia od zapomnienia ostatnich śladów dawnych mieszkańców tych ziem – Ukraińców, Polaków i Żydów zamieszkujących przez wieki ten fragment pasma Karpat.
W ramach projektu powstały unikalne w skali Bieszczadów dwujęzyczne tablice informacyjne opisujące poszczególne wsie, na cerkwiskach można poznać historię nieistniejących cerkwi, zobaczyć ich zdjęcia.
Projekt „Bieszczady Odnalezione” obejmuje również rekonstrukcję zachowanych obiektów zabytkowych, kamiennych piwnic, pomników nagrobnych, pomnika postawionego w roku 1848 w Jaworcu na pamiątkę zniesienia pańszczyzny.
Zapraszamy na spotkanie z bojkowską historią.

Komentarze są wyłączone