Woły opasłe

W numerze 19 z 13 lutego 1845 roku  Gazety Lwowskiej (zasoby Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej) znalazłem ciekawą informację dotyczącą jarmarku wstępnego odbytego w Bukowsku. Szczegółowe sprawozdanie przesłał anonimowy korespondent, wybitny znawca lokalnego rynku opasłego bydła.

Niestety wyniki trzydniowego targu nie były najlepsze. Okazało się, że Wiedeń nie pozwolił na podwyższenie cen transakcyjnych wołowiny a i bydło opasłe nie było wystarczająco opasłe z powodu wysokich cen pasz.  Średnia cena wołu wyniosła ok. 80 złotych reńskich.

Dla porównania:

  1. Parobek zarabiał rocznie (plus przyodziew) – 15 złotych reńskich.
  2. Całkiem nowy kożuch (sprowadzony z Sącza) – 15 złotych reńskich.
  3. Kwarta okowity (ok. 1 litra) – 25 grajcarów (1 złoty reński to 100 grajcarów).

Zatem za 1 wołu opasłego można było opłacić ok. 3 lata pracy parobka!!, kupić kożuchy z Sącza dla siebie i żony a za pozostałe pieniądze ok. 20 litrów wódki. Może następny jarmark przyniesie większe korzyści.

Komentarze są wyłączone