Samowola budowlana w Wetlinie

Na obrzerzach naszej wsi działa zorganizowana grupa zajmująca się pracami retencyjnymi. Zakrojone na szeroką skalę działania prowadzone są bez wymaganych zezwoleń i zgód na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Trwa nielegalna wycinka drzew. Straty w drzewostanie rosną.

bobry1-2
bobry1-0
bobry1-3
bobry1-4
Pozyskany materiał służy do budowy zapory głównej. Aktualne ma ona 2 m. wysokości a jej długość to ok. 30 m.


bobry1-6
bobry1-7
Po wykonaniu lustracji terenu, na którym trwają prace odkryto poza zaporą główną 4 dodatkowe konstrukcje spiętrzające wodę.

bobry1-9
bobry1-10
Tymczasowe pomieszczenia mieszkalne grupy przemyślnie ukryte przed wzrokiem osób niepowołanych zlokalizowano nad brzegiem największego zbiornika.

bobry1-11
Wykonawcami opisanych wyżej prac jest grupa osobników o dość charakterystycznym wyglądzie. Zdjęcie jednego z nich przedstawiamy poniżej.

bobry15zdjęcie: www.wijewo.pl

Komentarze są wyłączone