Bieszczady ukryte

Spacerując ścieżką historyczną „Bieszczady Odnalezione” odwiedzacie 3 nieistniejące bojkowskie wioski Jaworzec, Łuh i Zawój. Cerkwiska, cmentarze, krzyż postawiony przez mieszkańców Jaworca na pamiątkę zniesienia pańszczyzny, kamienne piwnice, studnie, kamienne podwaliny hyży (chaty). To jedyne, uratowane od zapomnienia materialne ślady kultury Bojków. Miejsca te od lat otacza las. Dzisiaj, 70 lat po wysiedleniu ich mieszkańców w ramach akcji "Wisła" trudno wyobrazić sobie tętniącą życiem wioskę, pola uprawne, łąki, pastwiska, drogi. Żeby wspomóc wyobraźnię postanowiłem wykorzystać efekty pracy systemu LIDAR.

LIDAR to połączenie lasera z teleskopem. Laser wysyła poprzez specjalny układ optyczny impulsy światła  o konkretnej długości fali i w określonym kierunku. Światło to ulega po drodze rozproszeniu, które jest obserwowane za pomocą teleskopu, znajdującego się w tym samym urządzeniu, a następnie rejestrowane. Otrzymane dane są następnie analizowane komputerowo.

Poniżej kilka zdjęć pokazujących jak intensywnie Bojkowie wykorzystywali dla celów rolniczych najmniejsze spłachetki ziemi. Pola lokalizowano często na stromych zboczach  jeżeli tylko nadawały się pod uprawę.

Równolegle położone linie, którymi poprzecinane są okoliczne wzgórza to miedze wyznaczające granice między polami.

Pola na terenie Jaworca i przysiółka Kobylskie współcześnie.

Ten sam teren w Jaworcu w LIDARZE.

Teren wsi Łuh współcześnie.

Centralna część wsi Łuh w LIDARZE.

Górny Koniec wsi Zawój. Widok współczesny.

Pola w Górnym Końcu Zawoja w LIDARZE.

Wetlina w Dolnym Końcu wsi Zawój współcześnie. Miejsce po młynie i kanał młynówki.

Zawój. Miejsce po młynie i kanał młynówki w LIDARZE.

Widoki w Lidarze publikuję za geoportal.gov.pl.

Komentarze są wyłączone